Kadastrālo vērtību bāzei (atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū uz 2019. gada 1. jūliju) izmantotie nekustamā īpašuma tirgus darījumi parādīti tematisko karšu veidā un tās pieejamas portālā Kadastrs.lv, sadaļā “Elektroniskie pakalpojumi”.

Tematiskās kartes sagatavotas par darījumiem no 2016. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 1. jūlijam (darījumi, kas reģistrēti Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēmā līdz 2019. gada 5. augustam).

Lai uzskatāmi atspoguļotu vērtību bāzes izstrādē izmantotos nekustamā īpašuma tirgus darījumus, ir izveidotas trīs darījumu kartes, kurās attēlotas darījumu summas.

Kartes iedalītas pēc darījumu sastāva:

  1. Dzīvokļu pirkuma darījumi;
  2. Zemes un ēku pirkuma darījumi;
  3. Zemes pirkuma darījumi.

Kartes “Zemes pirkuma darījumi” un “Zemes un ēku pirkuma darījumi” pieejamas apskatei un darījumi identificējami papildus informācijas iegūšanai sākot no mēroga 1:25 000. Karte “Dzīvokļu pirkuma darījumi” pieejama un darījumi identificējami sākot no mēroga 1: 5000.