1. Telpu grupas kadastra apzīmējums;
 2. Kopējā platība;
 3. Lietderīgā platība;
 4. Dzīvokļu kopējā platība;
 5. Dzīvokļu platība;
 6. Dzīvojamā platība;
 7. Dzīvokļu palīgtelpu platība;
 8. Dzīvokļu ārtelpu platība;
 9. Nedzīvojamo telpu platība;
 10. Nedzīvojamo iekštelpu platība;
 11. Nedzīvojamo ārtelpu platība;
 12. Koplietošanas palīgtelpu platība;
 13. Koplietošanas iekštelpu platība;
 14. Koplietošanas ārtelpu platība.