Dokumenti, kuri kadastrālās uzmērīšanas vajadzībām sākotnēji saņemti papīra formā, sagatavojot elektronisko zemes kadastrālā uzmērīšanas lietu, jānoskenē, lai izveidotu to kopijas elektroniskā formā. Lai sagatavotu papīra dokumentu elektroniskā formā, lūdzam ievērot šādas dokumentu skenēšanas kvalitātes un tehniskās prasības:

 • dokumentu skenēšana, neatkarīgi no tā, vai tiek skenēts dokumenta tekstuālā vai kartogrāfiskā daļa, tiek veikta:
Krāsu režīms Krāsainā režīmā
(vēlamais režīms) 
Melnbaltā režīmā
Krāsu dziļums 24 bit 8 bit
Formāts PDF vai TIFF
(vēlams izmantot PDF formātu) 
PDF vai TIFF
Izšķirtspēja 300 dpi
Izmērs Saglabājot dokumenta skenētās
kopijas izmēru 1:1 (100% mērogā pret dokumenta oriģinālu
(iegūstamās kopijas izmēra attiecības pret dokumenta oriģinālu netiek mainītas) 

 

 • katrs dokuments tiek skanēts kā atsevišķa datne;
 • datņu nosaukumi jāveido atbilstoši Ministru kabineta noteikumos „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" noteiktajam formātam.
 • datnes ietvaros dokumentus skenē šādā secībā:
  • atbilstoši oriģinālo dokumentu lappušu numerācijai;
  • abpusējiem dokumentiem - secīgi dokumenta abas puses.
 • dokumenti datnēs saglabā:
  • portretorientācijas lapas izkārtojumā (portrait), izņemot gadījumus, kad pats oriģināls ir ainavas orientācijā (landscape);
  • lasīšanai/ skatīšanai paredzētajā virzienā (skenējot vai arī pēc skenēšanas pabeigšanas datnē tos pagriežot tā, lai tie būtu paredzēti lasīšanai/skatīšanai paredzētajā virzienā).
 • gadījumos, ja dokumenta papīram cauri redzams teksts lappuses otrā pusē vai dokumenta formāts ir mazāks par uzstādītajiem skenera standarta formāta parametriem (A4 vai A3), skenējot starp lapām ievieto melnas krāsas kartona loksni.
 • skenējamos dokumentus novieto uz tīras skenera virsmas (stikla), lai neradītu liekus iegūstamā attēla trokšņus (attēla defektus, iezgrozījumus jeb detaļas, kuru reālajā dokumentā nemaz nav.

A, B daļas dokumentus un D daļas elektroniskās formas dokumentus iesniedz VZD datu izplatīšanas portālā kadastrs.lv pirms  C daļas un D daļas papīra formas dokumentu iesniegšanas VZD.

C daļas un D daļas dokumentus papīra formā kopā ar ierosinātāja iesniegumu un Pavadzīmi var iesniegt klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā neatkarīgi no uzmērāmā objekta atrašanās vietas Latvijas teritorijā:

 • tajā VZD reģionālajā nodaļā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas uzmērāmā zemes vienība;
 • jebkurā VZD reģionālajā nodaļā. Šajā gadījumā dokumentus pārsūtīs uz izpildes struktūrvienību un piemēros papildu samaksu par pasta pakalpojumiem.