Konsultācijas par kadastrālajām vērtībām un tematisko karšu lietošanu varat saņemt, zvanot uz Valsts zemes dienesta informatīvo tālruni – 67038800 rakstot uz  informatīvo elektronisko pastu - info@vzd.gov.lv

VZD tīmekļvietnē www.kadastralavertiba.lv jums ir iespēja iepazīties ar detalizētu informāciju par nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību un tās aprēķināšanu.

Atbilstoši Kadastrālās vērtēšanas noteikumiem Valsts zemes dienests ir izstrādājis  kadastrālo vērtību bāzes 2022. – 2025. gadam projektu (ar atbilstību nekustamo īpašumu tirgus darījumu informācijai uz 2019. gada 1. jūliju).

Valsts zemes dienests 2020. gada 15. jūlijā portālā Kadastrs.lv publicēja katra objekta projektēto kadastrālo vērtību un vērtību bāzi pamatojošo informāciju, kā arī jaunos vērtību līmeņus zemei, ēkām un dzīvokļiem. Šī informācija ikvienam interesentam ir pieejama bez maksas.

No 2020. gada 15. jūlija portālā Kadastrs.lv bez maksas ir  pieejamas sekojošas tematiskās kartes:

  • tematiskā karte: “Dzīvokļu pirkuma darījumi”;
  • tematiskā karte: “Zemes un ēku pirkuma darījumi”;
  • tematiskā karte: “Zemes pirkuma darījumi”;
  • tematiskā karte: “Vērtību zonu apraksti”;
  • tematiskā karte: “Projektētais nolietojums būvēm”;
  • tematiskā karte: “Vērtību līmeņi kadastrālo vērtību bāzei 2022. gadam”.

Nepieciešamo tematisko karti var izvēlēties portāla Kadastrs.lv sadaļā Elektroniskie pakalpojumi => Tematiskās kartes, pēc autentificēšanās portālā. Tematiskā karte būs pieejama vienu stundu no kartes atvēršanas brīža, to var pieprasīt atkārtoti pēc nepieciešamības. Tematiskajām kartēm ir informatīvs raksturs.

Video pamācība kā portālā Kadastrs.lv apskatīties prognozēto kadastrālo vērtību 2021. gadam un projektēto kadastrālo vērtību 2022. gadam

Video pamācība – kā portālā Kadastrs.lv apskatīties prognozēto un projektēto kadastrālo vērtību.

Terminoloģija:

Kadastrālā vērtība* –  pēc vienotiem kadastrālās vērtēšanas principiem noteiktā datumā atbilstoši kadastra datiem noteikta kadastra objekta vērtība naudas izteiksmē. Kadastrālā vērtība neietver mežaudzes vērtību.

Prognozētā kadastrālā vērtība* – kadastrālā vērtība, kas aprēķināta ņemot vērā apstiprinātos kadastrālo vērtību bāzes rādītājus nākamajam gadam un Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos kadastra objektu raksturojošos datus kalendārā gada 1. jūnijā.

Projektētā kadastrālā vērtība* – kadastrālā vērtība, kas aprēķināta ņemot vērā projektētos kadastrālo vērtību bāzes rādītājus nākamajam gadam (vēl neapstiprināti vērtību bāzes rādītāji) un Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos kadastra objektu raksturojošos datus vērtības aprēķināšanas datumā.

*Paskaidrojam: Pēc kadastrālo vērtību bāzes apstiprināšanas Ministru kabinetā, bet līdz brīdim, kad kadastrālo vērtību bāze stājas spēkā, projektētā kadastrālā vērtība pārtop par prognozēto kadastrālo vērtību. Kad kadastrālo vērtību bāze stājas spēkā, tad prognozētā kadastrālā vērtība pārtop par kadastrālo vērtību.

Aicinām ikvienu zemes, ēkas vai telpu grupas (dzīvokļa) īpašnieku pārbaudīt vai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati atbilst faktiskajai situācijai dabā.