Lai redzētu pasūtījuma izpildes statusu un plānoto izpildes datumu, ir jāieiet portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mani pasūtījumi VZD". Tukšajā lauciņā ir jāievada pasūtījuma numurs un jānospiež poga "Apskatīt".

Informāciju par pasūtījuma izpildes statusu klients var saņemt: