Nosūtot brīvas formas elektronisku vēstuli uz norādītajām e-pasta adresēm, VZD  1 (vienas) darba dienas laikā nosūtīs apliecinājumu, ka e-pasta vēstule ir saņemta. Atbildi uz e-pasta vēstuli sniegs norādītajos termiņos vai arī Jūs informēs par to, kad tiks sniegta atbilde, ja objektīvu iemeslu dēļ atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks.

Jautājuma tēma Kā sazināties Atbildes sniegšanas termiņš
Ar līgumu saistītie jautājumi un Portāla lietojamība klienti@vzd.gov.lv 5 darba dienu laikā
Kadastrā reģistrētie dati, t.sk.tiešsaistē saņemtie no Portāla, un ar tiem saistītās problēmas kpd@vzd.gov.lv 5 darba dienu laikā
Par norēķiniem ar VZD
Maksājumi, rēķinu apmaksa
rekini@vzd.gov.lv 1 darba dienas laikā
Pasūtījumu, t.sk. arhīva dokumentu kopiju sagatavošana, kvalitāte kac.[atrašanās vietas nosaukums]@vzd.gov.lv 1 darba dienas laikā
 Pasūtījumu izpilde un termiņi  pa tālruni 67038800