Nosūtot brīvas formas elektronisku vēstuli uz

Korporatīvo klientu centrs

klienti [at] vzd.gov.lv

Atbildi uz e-pasta vēstuli VZD sniegs 5 darba dienu laikā, atsevišķos gadījumos 1  vai 2 darba dienas laikā (piemēram, par norēķiniem ar VZD vai pasūtījumu izpildi, vai portāla Kadastrs.lv lietojamību) vai arī Jūs informēs par to, kad tiks sniegta atbilde, ja objektīvu iemeslu dēļ atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks.