1. Telpu grupas kadastra apzīmējums;
  2. Veids;
  3. Noteikšanas veids (ja ir);
  4. Apjoms (ja ir);
  5. Labiekārtojuma reģistrācijas datums.