Ja Jums radušies jautājumi par pārskatā atspoguļoto informāciju un datu analīzi, Jūs varat sazināties ar Dienesta speciālistiem.

Atbildes par zemes reformas pārskatu sniegs: Zemes pārvaldības procesu daļas vadītāja Judīte Mierkalne, tel. - 67038681.

2019. gada 3. jūlijā stājušies spēkā grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā, kas vairs neparedz Lauku zemes izpirkšanas reģistra datu aktualizēšanu.