Ja Jums radušies jautājumi par sarakstā atspoguļoto informāciju un datu analīzi, Jūs varat sazināties ar:

2019. gada 3. jūlijā stājušies spēkā grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā, kas vairs neparedz Lauku zemes izpirkšanas reģistra datu aktualizēšanu.