Dienests saviem klientiem portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans portāls” apakšsadaļā „Mans konts” nodrošina vidi, kurā var komunicēt ar Dienestu un pārvaldīt savus pasūtījumus.

Mans konts ir virtuālais Klientu apkalpošanas centrs, kurā jebkurā diennakts laikā var:

 • apskatīt detalizētu informāciju par saviem pieprasītajiem pasūtījumiem un portālā Kadastrs.lv saņemtajiem e-pakalpojumiem;
 • sekot pasūtījumu izpildes statusiem;
 • saņemt informāciju no Dienesta par pasūtījuma izpildi;
 • iesniegt pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus atbilstoši pakalpojuma aprakstam;
 • saņemt pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos dokumentus vai datus;
 • apskatīt un apmaksāt Dienesta izrakstītos rēķinus.

Fiziska persona „Mans konts” lietošanu var uzsākt uzreiz, autentificējoties portālā Kadastrs.lv. Juridiska persona var uzsākt “Mans konts” lietošanu tikai piesakoties konta izveidošanai, izmantojot e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv, vai klātienē.

"Mans konts" struktūra

„Mans konts” sastāv no divām daļām:

 1. „E-pakalpojuma vēsture” - pieejama informācija par tiem e-pakalpojumiem, kurus persona pieprasījusi vai saņēmusi portālā Kadastrs.lv;
 2. „Mani pasūtījumi VZD” - pieejama informācija par pasūtījumiem, kuri ir pieprasīti neizmantojot portāla Kadastrs.lv e-pakalpojumus (piem., pasūtījumi, kuri ir pasūtīti VZD klientu apkalpošanas centrā klātienē) un e-pakalpojumiem saistītie pasūtījumi (Informācija par e-pakalpojumiem saistītajiem pasūtījumiem sadaļā „E-pakalpojumu vēsture”).

E-pakalpojumu vēsture

„Mans konts” daļā „E-pakalpojumu vēsture” var:

 • Skatīt informāciju par Kadastrs.lv pieprasītajiem e-pakalpojumiem: 
  • „E-pakalpojuma ID” – e-pakalpojumam piešķirtais unikālais identifikācijas numurs;
  • „Izveidošanas datums” – datums, kad ir pieprasīts e-pakalpojums;
  • „Pakalpojuma nosaukums” – pieprasīta e-pakalpojuma nosaukums;
  • „Objekts” – objekta, par kuru ir pieprasīts e-pakalpojums, identifikators (piem., zemes vienības kadastra apzīmējums); 
  • „Statuss” un „Izmaiņu datums” – informācija par pakalpojuma statusu un to izmaiņu datumu, kas dod iespēju sekot pasūtījuma izpildes gaitai;
  • „Saistītie pasūtījumi” – saistītā pasūtījuma numurs. Ja pieprasītā e-pakalpojuma izpilde notiek ārpus portāla Kadastrs.lv, tas ir, to apstrādā un izpilda VZD darbinieks, tad e-pakalpojumam tiek reģistrēts saistītais pasūtījums.
 • Attiecīgajam e-pakalpojumam piešķirt savu unikālo identifikatoru (nosaukumu vai apzīmējumu);
 • Apskatīt e-pakalpojuma ietvaros iesniegtās un saņemtās dokumentu un datu datnes;
 • Atlasīt saņemtos e-pakalpojumus pēc šādiem kritērijiem:
  • saņemšanas perioda;
  • pieprasīšanas datuma;
  • e-pakalpojuma ID numura;
  • klienta piešķirtā numura;
  • saistītā pasūtījuma numura;
  • lietotāja;
  • pakalpojuma grupas.
 • Skatīt atskaiti par saņemtajiem e-pakalpojumiem portālā Kadastrs.lv vai Excel formātā;
 • Kārtot e-pakalpojumu ierakstus pēc:
  • e-pakalpojuma ID numuriem;
  • e-pakalpojuma izveidošanas datuma;
  • pakalpojumu nosaukumiem;
  • pakalpojumu statusiem;
  • pakalpojumu statusu izmaiņu datumiem;
  • saistīto pasūtījumu numuriem;
  • e-pakalpojumiem klienta piešķirtajiem identifikatoriem (nosaukumiem vai apzīmējumiem).
 • No „Mans konts” daļas „E-pakalpojumu vēsture” pāriet uz daļu „Mani pasūtījumi VZD”.

Mani pasūtījumi VZD

„Mans konts” daļā „Mani pasūtījumi VZD” var:

 • Apskatīt informāciju par Dienestā reģistrētajiem pasūtījumiem:
  • „Pasūtījuma Nr.” – pasūtījumam piešķirtais unikālais identifikācijas numurs;
  • „Pasūtījuma daļas numurs” – pasūtījuma ietvaros reģistrēta pasūtījuma daļas numurs;
  • „Izveidošanas datums” – datums, kad ir reģistrēts pasūtījums;
  • „Pasūtījuma nosaukums” – pasūtījuma ietvaros veicamā pakalpojuma numurs;
  • „Objekts” – objekta, par kuru ir pieprasīts e-pakalpojums, identifikators (piem., zemes vienības kadastra apzīmējums);
  • „Plānotais izpildes termiņš” – datums, līdz kuram Dienests izpildīs pasūtījumu, ja ir veikta pasūtījuma apmaksa;
  • „Saistītie pakalpojumi” – saistītā e-pakalpojuma numurs. Ja pasūtījums reģistrēts, pieprasot portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu, tad pasūtījumam ir saistītais pakalpojums.
 • Sekot pasūtījumu izpildes statusiem kolonnā „Statuss” un „Statusa izmaiņu datums”;
 • Saņemt pasūtījuma izpildes rezultātā sagatavotos dokumentus vai datus, ja ir norādīts pakalpojumu saņemšanas veids – „VZD kontā”;

 Pasūtījumam pievienoto sagatavotā dokumenta vai datu datni var lejupielādēt, ja veikta pasūtījuma apmaksa pilnā apmērā. Pasūtījums uzskatāms par apmaksātu, ja:

 1. Maksājums par pasūtījumu veikts portālā Kadastrs.lv (Informācija par rēķina par pasūtījuma apmaksu sadaļā “Lietošanas instrukcijas ->Apskatīt vai apmaksāt rēķinu portālā kadastrs.lv par VZD reģistrēto pasūtījumu");
 2. Izmantots cits maksājuma par pasūtījumu apmaksas veids un maksājums saņemts valsts budžetā. Pārliecināties par maksājuma saņemšanu valsts budžetā var Valsts kases tīmekļa vietnē  sadaļā “Budžetā veiktā maksājuma pārbaude” maksājuma pārbaudes formā, ievadot unikālo maksājuma rīkojuma reģistrācijas numuru (piem. references numurs).

Portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumam pievienotās dokumentu vai datu datnes Dienests uzglabā ne ilgāk kā 90 dienas.

 • Iesniegt papildus dokumentus un datus;
 • Apskatīt un apmaksāt VZD izrakstītos rēķinus;
 • Meklēt savus VZD reģistrētos pasūtījumus pēc šādiem kritērijiem:
  • pasūtījuma numura;
  • izveidošanas datuma;
  • pakalpojuma objekta;
  • pasūtījuma statusa;
  • saistītā pakalpojuma ID numura.
 • Kārtot e-pakalpojumu ierakstus pēc:
  • pasūtījumu numuriem;
  • pasūtījuma daļu numuriem;
  • pasūtījumu izveidošanas datumiem;
  • pasūtījumu statusiem.
 • No „Mans konts” daļas „Mani pasūtījumi VZD” pāriet uz daļu „E-pakalpojumu vēsture”.

Pasūtījumu statusi

Pasūtījuma statuss Apraksts
Pieteikums ir apstrādē Jūsu pieteikums ir saņemts. Dienesta darbinieks apstrādā Jūsu pieteikumu.
Pārtraukts Pasūtījuma izpilde ir pārtraukta.
Pasūtījums reģistrēts Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu pasūtījums ir reģistrēts sistēmā, taču pasūtījuma izpilde nav uzsākta. Nav saņemta informācija par priekšapmaksas rēķina apmaksu (ja tāda ir paredzēta).
Izpildē Pasūtījums nodots izpildei.
Apturēts Pasūtījuma izpilde ir apturēta.
Izsniegšanā Pasūtījums ir izpildīts. Klients var saņemt pakalpojuma izpildes dokumentus vai datus.
Pabeigts Klientam ir izsniegti pasūtījuma izsniedzamie materiāli (ja tādi ir), vai pasūtījums ir izpildīts (ja nav izsniedzamie materiāli).