Gadījumos, kad konstatētā robežu neatbilstība skar arī zemes vienību, kurai robeža vēl nav noteikta, uz robežu neatbilstības novēršanu ir jāaicina arī nemērīto zemes vienību tiesiskais valdītājs vai lietotājs, jo, atbilstoši Ministru kabineta Noteikumu Nr. 1019 100. punktam, veicot robežas neatbilstības novēršanu, mērnieks veic robežas atjaunošanas vai noteikšanas darbības. Tikai šādā gadījumā tās tiek norādītas robežas neatbilstības novēršanas aktā. Robežas neatbilstības novēršanas akta sagatavošanā ievēro minēto noteikumu 4.4. apakšnodaļā un 5. nodaļā minētās prasības un atsevišķu atjaunošanas vai robežas noteikšanas aktu nesagatavo. Līdz ar to nemērīto zemes vienību tiesiskais valdītājs vai lietotājs parakstās  robežas neatbilstības novēršanas aktā.