1. Īpašuma tiesību veids (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs);
  2. Personas statuss (fiziska persona, juridiska persona, valsts, pašvaldība).