1. Nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējums;
  2. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma kārtas numurs;
  3. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma klasifikācijas kods;
  4. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma apraksts;
  5. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumam piekritīgā platība zemes vienībā vai zemes vienības daļā;
  6. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšanas datums.