1. Nekustamā īpašuma nosaukums;
  2. Nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemes vienību kopējā platība;
  3. Dzīvokļa īpašuma sastāvā esošo telpu grupu kopējā platība.