1. Zemesgrāmatas nodalījuma numurs;
  2. Zemesgrāmatu nodaļas nosaukums