2012. gadā Dienestā tika izveidota Nekustamā īpašuma vērtēšanas konsultatīvā padome, kur darbojas valsts pārvaldes un privātā sektora pārstāvji. Padome tika izveidota, lai sekmētu masveida un individuālās vērtēšanas nozares kvalitatīvu attīstību, veicinātu normatīvo aktu pilnveidošanu, kadastra datu pietiekamības, aktualitātes un kvalitātes nodrošināšanu, kā arī valsts pārvaldes un privātā sektora sadarbību. 

Padomes priekšsēdētāja ir Dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka. Padomē darbojas pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas, Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas un Latvijas Lauksamniecības universitātes.

Konsultatīvās padomes sēdes

2021. gada 9. septembra sēdes protokols

2021. gada 12. augusta sēdes protokols

2021. gada 10., 11, un 18. marta sēdes protokols

2021. gada 14. janvāra  sēdes protokols

2020. gada 26. novembra sēdes protokols

2020. gada 12. oktobra sēdes protokols

2020. gada 22. septembra sēdes protokols

2017. gada 22. februāra sēdes protokols

2016. gada 5. aprīļa sēdes protokols

2015. gada 8. decembra sēdes protokols

2014. gada 11. decembra sēdes protokols

2014. gada 10. aprīļa sēdes protokols

2013. gada 13. decembra sēdes protokols

2012. gada 21. novembra sēdes protokols