2012. gadā Dienestā tika izveidota Nekustamā īpašuma vērtēšanas konsultatīvā padome, kur darbojas valsts pārvaldes un privātā sektora pārstāvji. Padome tika izveidota, lai sekmētu masveida un individuālās vērtēšanas nozares kvalitatīvu attīstību, veicinātu normatīvo aktu pilnveidošanu, kadastra datu pietiekamības, aktualitātes un kvalitātes nodrošināšanu, kā arī valsts pārvaldes un privātā sektora sadarbību. 

Padomes priekšsēdētāja ir Dienesta ģenerāldirektore Solvita Zvidriņa. Padomē darbojas pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas, Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas un Latvijas Lauksamniecības universitātes.

Nekustamā īpašuma vērtēšanas konsultatīvās padomes nolikums (95.5 KB, PDF)

Konsultatīvās padomes sēdes

2017. gada 22. februāra sēdes protokols (305 KB, PDF)

2016. gada 5. aprīļa sēdes protokols (314 KB, PDF)

2015. gada 8. decembra sēdes protokols (320 KB, PDF)

2014. gada 11. decembra sēdes protokols ( 315 KB, PDF)

2014. gada 10. aprīļa sēdes protokols ( 305 KB, PDF)

2013. gada 13. decembra sēdes protokols (222 KB, PDF)

2012. gada 21. novembra sēdes protokols (138 KB, PDF)