Komplekts "TAKSATORS"

Standartizēta veida Kadastra teksta un telpiskie dati, VZD rīcībā esošie arhīva materiāli, iepriekš veikto uzmērījumu dati, Kadastra telpisko datu pārlūkošana ar tā fona kartēm (izsniedzamais datu apjoms var tikt ierobežots valsts drošības interesēs).

komplekts Taksators

 

Komplekts "TAKSATORS Pluss"

Papildus komplektam „TAKSATORS" Kadastra teksta datu pārlūkošana par jebkuru nekustamo īpašumu Latvijā, augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija M1:500 un Valsts adrešu reģistra dati (izsniedzamais datu apjoms var tikt ierobežots valsts drošības interesēs).

Komplekts Taksators PLuss

 

Klientam reizi mēnesī tiek izrakstīts rēkins.

  • par portālā Kadastrs.lv pārlūkotajiem un saņemtajiem datiem;
  • par visiem līguma ietvaros sniegtajiem VZD pakalpojumiem.