Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma ietvaros zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanā sertificēta persona kā komersanta nodarbinātā persona, individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, portālā Kadastrs.lv var saņemt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai nepieciešamo informāciju:
- bez maksas saņemt aktuālos Kadastra informācijas sistēmas teksta un telpiskos datus portālā Kadastrs.lv;
- maksas pakalpojuma veidā saņemt arhīva dokumentus portālā Kadastrs.lv, tajā skaitā standarta arhīva materiālu komplektu (t.i. dokumenti atbilstoši normatīvajam aktam par zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumiem);
- bez maksas saņemt iepriekš veiktās zemes kadastrālās uzmērīšanas telpiskos datus vektordatu formātā.

Maksājumi

PozīcijaCena
informācija standartizētā formā par uzmērāmo objektu un par robežojošām zemes vienībām20.75 EUR
informācija standartizētā formā par uzmērāmo objektu9.10 EUR
Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana3.00 EUR
Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana15.00 EUR
pasta sūtījuma noformēšana1.45 EUR

Lai izmantotu portāla Kadastrs.lv pakalpojumus, kas pieejami identificētai personai, jāveic elektroniskā identifikācija, izmantojot portāla Latvija.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļus (piemēram, eID, eParaksts, eParaksts mobile, banku autentifikāciju).

Juridiskas personas pārstāvis identitātes pārbaudei var izmantot arī portāla Kadastrs.lv lietotājvārdu un paroli, ja:

  • ar VZD ir noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums;
  • portālā Kadastrs.lv ir izveidots “Mans konts”.

Detalizētāka informācija par portāla Kadastrs.lv sadaļu “Mans konts” pieejama:

Detalizētāka informācija par portālā Kadastrs.lv pieejamajiem datiem un datu aktualitāti pieejama portālā Kadastrs.lv.