Veicot zemes vienības sadali vai apvienošanu, kā rezultātā tiek skarta zemes lietošanas veida “mežs” platība, mērniekam vēlams informēt zemes īpašniekus par Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr.384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” 34. punktā noteikto prasību īpašniekam veikt atkārtotu meža inventarizāciju, lai aktualizētu datus arī Meža valsts reģistrā.