Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”  (turpmāk – Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi) 154. punktu, zemes kadastrālajā uzmērīšanā 3. precizitātes kategorijas teritorijās var tikt izmantota tālizpētes (lāzerskanēšanas) metode. 

Ja tiek izmantoti tālizpētes materiāli, tad elektroniskajā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā ievieto zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu 263.1.7.un 263.2.2. punktos minētos attēlus un datnes.

Tālizpētes materiālu paraugi:

 

Elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentu paraugi: