Informācija par inženierbūvju kadastrālo vērtību kopsummām sadalījumā pa Latvijas administratīvajām teritorijām pieejama Latvijas Atvērto datu portālā.