Šajā sadaļā publicēti pārskati par zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem, kas ietver statistiku par uzmērāmo zemes vienību skaita izmaiņām, pieņemtajiem lēmumiem par zemes kadastrālo uzmērīšanu, kā arī informāciju par zemes kadastrālās uzmērīšanas gaitu un izlietotajiem finanšu līdzekļiem kalendārajā gadā.

Ja Jums radušies jautājumi par pārskatā atspoguļoto informāciju, Jūs varat sazināties ar VZD speciālistiem. Atbildes par zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem sniegs: