Valsts zemes dienests sadarbojas ar VZD ar vadošajām Latvijas augstskolām, lai sniegtu prakses un zināšanu papildināšanas iespējas Latvijas jaunajiem speciālistiem. Katru gadu VZD praksē pieņem studentus no dažādām Latvijas augstskolām un koledžām, kā arī tiek piedāvātas prakses vietas jauniešiem, kuri tikko beiguši augstskolu, bet vēl nav guvuši darba pieredzi.

VZD ir iespēja iegūt praksi dažādās jomās – nekustamā īpašuma, zemes ierīcības, tiesību zinātņu, finanšu u.c. jomās.

Ja vēlaties iegūt praksi VZD, aizpildiet pieteikuma anketu!