Statuss:
Noslēdzies
Attēls

Valsts zemes dienests no 2008. gada maija līdz 2010. gada jūnijam piedalījās Eiropas Komisijas programmaseContentplus līdzfinansētā projektā European Address Infrastructure (EURADIN). 

Projektā piedalījās 30 partneri no 16 Eiropas Savienības valstīm. Projekta rezultātā ir radīts konceptuāls risinājums Eiropas Savienības valstu adrešu informācijas publicēšanai, kā arī apkopota informācija par labākās prakses piemēriem Eiropas Savienībā attiecībā uz adrešu informācijas uzkrāšanu un izplatīšanu.

Projekta rezultātā sagatavotie dokumenti tiks izmantoti, īstenojot INSPIRE direktīvu Eiropas savienības valstīs. Projekta rezultātā ir izveidots Eiropas adrešu forums, kurā tā lietotāji informē par jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem attiecībā uz adrešu informācijas uzkrāšanu un izplatīšanu, kā arī apmainās ar viedokļiem par kopējās Eiropas adrešu infrastruktūras attīstību.
Informāciju par Eiropas Savienības valstu adrešu datu lietošanu var sniegt Eiropas adrešu foruma sekretariāts.

EURADIN projekta darba rezultātā sagatavots videomateriāls par adrešu informācijas izmantošanu.