Statuss:
Noslēdzies
SFI
Attēls

2012. gadā Valsts zemes dienestam „Ziemeļvalstu-Baltijas mobilitātes programma valsts pārvaldes sektoram 2009.-2013.g.” programmas ietvaros tika apstiprināts projekta pieteikums „E-pārvaldes ieviešana zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā, robežu strīdu risināšanā un Ziemeļvalstu darba metožu pielāgošana attēlojot dažādu precizitāšu uzmērīšanas datus Kadastra informācijas sistēmā”.

Programmas ietvaros 4 Valsts zemes dienesta darbinieki devās trīs dienu mācību un pieredzes apmaiņas vizītēs uz  Nacionālo zemes un kadastra pārvaldi Dānijā un Nacionālo zemes pārvaldi Zviedrijā.

Darbiniekiem apmācību laikā bija iespēja iegūt ziemeļvalstu pieredzi par E-pārvaldes ieviešanu zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā un zemes robežu strīdu izskatīšanā, lai nodrošinātu birokrātijas samazināšanu, padarot efektīvāku valsts pārvaldes darbu, iepazīties ar zemes uzmērīšanas procesā sastādāmo dokumentu un iegūstamo datu analīzi, lai nodrošinātu viennozīmīgu zemes robežu identificēšanu un uzlabotu dažādu precizitāšu datu savietošanu, attēlošanu un izplatīšanu valsts reģistros, izpētīt ārvalstu pieredzi par robežu strīdu risināšanu pirms tiesas, kā arī to tiesiskos aspektus un faktiskos apstākļus, lai sekmētu efektīvāku zemes robežu strīdu izskatīšanas procesu, nodrošinot iegūtās pieredzes ieviešanu izstrādājot grozījumus likumos un noteikumos, kas attiecas uz zemes kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu strīdu izskatīšanas procesu.

Programma darbojas no 2009. gada līdz 2013. gadam un tās mērķis ir zināšanu un pieredzes labākās prakses apmaiņa, ministriju sadarbības veicināšana, efektīvāko darba metožu harmonizācijas veicināšana, starpnozaru sadarbības veicināšana, Ziemeļvalstu-Baltijas valstu kopējas dažādo ES fondu un projektu finansējuma izmantošanas veicināšana, atbalsts ilgtermiņa aktivitātēm un Baltijas jūras reģiona konkurences līmeņa paaugstināšana globālajā pasaulē.