Statuss:
Noslēdzies
Attēls

Noslēdzies Eiropas Savienības (ES) finansētais TWINNING projekts, kura ietvaros Valsts zemes dienesta (Dienests) speciālisti sniedza atbalstu modernas valsts kadastra informācijas sistēmas izveidē Azerbaidžānas Republikā.

Kopš 2012. gada oktobra Dienests kā jaunākais projekta partneris sadarbībā ar vadošo projekta līderi Zviedrijas Nacionālo zemes pārvaldi realizēja ES finansēto TWINNING projektu „Atbalsts Azerbaidžānas Republikas valsts zemes un kartogrāfijas komitejai modernas valsts kadastra informācijas sistēmas izveidē, uzlabojot noteikumus attiecībā uz zemes vērtēšanu un novērtējot zemi saskaņā ar ES novērtēšanas standartiem” (turpmāk – Projekts).

Projekta ietvaros kopā ar citiem speciālistiem Dienesta eksperti sniedza atbalstu Azerbaidžānas kolēģiem visos trīs Projekta aktivitāšu blokos: organizāciju/iestāžu tiesisko regulējumu analīze un attiecīgo struktūru nostiprināšana; zemes vērtēšanas metodoloģija un tās integrēšana kadastra informācijas sistēmā; multifunkcionālas Valsts zemes kadastra informācijas un reģistrēšanas sistēmas izveidošana.

Lai uzlabotu tiesisko regulējumu, darba metodes un sadarbību starp iestādēm, Dienesta speciālisti sagatavoja detalizētus situācijas aprakstus, secinājumus un priekšlikumus. Viņi veica esošo normatīvo aktu izpēti, apzināja nepieciešamos datus vērtēšanas sistēmas izveidošanai, izstrādāja vērtēšanas metodiku atbilstoši Eiropas vērtēšanas standartu vadlīnijām, ieviesa masveida vērtēšanas sistēmu pilota reģionos. Sadarbībā ar projekta partneriem tika veiktas speciālistu apmācības 102 Azerbaidžānas Valsts zemes un kartogrāfijas komitejas darbiniekiem. Dienesta speciālistu pieredze tika izmantota, lai sagatavotu programmatūras prasības vienotai valsts kadastra informācijas sistēmai un izstrādātu pilotprojektu datu uzkrāšanai Azerbaidžānas valsts kadastra informācijas sistēmā.