Metadati
Datu avots Kadastrs
Definīcijas būves un telpu grupas klasificē atbilstoši lietošanas veidam (funkcijai). Būves, kuras ekspluatē vai projektē vairākiem lietošanas veidiem, iekļauj vienā noteiktā klasifikācijas pozīcijā pēc to galvenā lietošanas veida. Būves galveno lietošanas veidu nosaka četru decimālzīmju līmenī atbilstoši noteikumos noteiktajai metodikai.
Klasifikācijas Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi
Metode, procedūra, apraksts datu atlase no Kadastra un matemātisks aprēķins.
Statistikas rādītāja publicēšanas termiņš 1. marts
Publicēšanas periodiskums 1 reizi gadā

 

Reģistrēto būvju skaits sadalījumā pa galvenajiem lietošanas veidiem