Reģionālās pārvaldes kompetencē esošie arhīva dokumenti par nekustamiem īpašumiem:

  • Mazsalacas, Rūjienas, Sedas, Smiltenes, Strenču, Valmieras un Valkas pilsētās, Valmieras  un Valkas novados, kā arī Smiltenes novada Smiltenes, Blomes, Brantu, Bilskas, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes un Variņu pagastos pieejami – šeit
  • Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Viļakas pilsētās, Alūksnes, Balvu un Gulbenes  novados, kā arī Smiltenes novada Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos pieejami – šeit
  • Ainažu, Alojas, Cēsu, Limbažu, Līgatnes un Salacgrīvas pilsētās, Cēsu, Limbažu novados, kā arī Smiltenes novada Drustu un Raunas pagastiem pieejami – šeit
  • Cesvaines, Lubānas, Madonas un Varakļānu pilsētās, Madonas un Varakļānu novados – šeit.

 

Darbinieki

Inese Andersone

Daļas vadītājs
Inese.Andersone [at] vzd.gov.lv

Tija Lāne

Daļas vadītāja vietnieks
Tija.Lane [at] vzd.gov.lv