1. Kadastrālās teritorijas robeža;
  2. Kadastrālās teritorijas kods;
  3. Kadastrālās teritorijas nosaukums.