1. Telpu grupas kadastra apzīmējums;
  2. Numurs telpu grupā;
  3. Nosaukums;
  4. Kods un veids;
  5. Būves stāvs, kurā atrodas telpa;
  6. Augstums;
  7. Mazākais augstums;
  8. Lielākais augstums;
  9. Platība.