1. Telpu grupas kadastra apzīmējums;
  2. Adrese;
  3. Nosaukums;
  4. Lietošanas veida kods un apraksts;
  5. Būves stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa;
  6. Telpu skaits telpu grupā;
  7. Kopējā platība;
  8. Kadastrālās uzmērīšanas datums;
  9. Tā dzīvokļa īpašuma kadastra numurs, kura sastāvā ir telpu grupa;
  10. Tās būves kadastra apzīmējums, kurā atrodas telpu grupa;
  11. Tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas vai daļēji atrodas būve, kurā ietilpst telpu grupa.