Robežas priekšizpētē, lai sagatavotos robežas apsekošanas procesam, citā koordinātu sistēmā noteiktās koordinātas pārrēķina LKS-92 TM (Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 53.2. apakšpunkts).

Lejupielādējiet VZD Nacionālā mērniecības centra 1996. - 1998. gadā izstrādāto koordinātu transformācijas programmu lietošanas norādījumus (PDF datne, 0,5 MB). (Norādījumu saturs atjaunots 2015. gada 6. martā)

Koordinātu transformācijas programmatūras ir veidotas 16 bitu operētājsistēmām un tās nedarbojas 64 bitu operētājsistēmās. Tās nav paredzēts atjaunot.Tomēr tās var darbināt izmantojot DOS vides emulatoru, piemēram, DOSBox.

Teritorijās, kurām nav izstrādāta transformācijas programmatūra, bet zemes reformas gaitā zemes vienību robežpunktu uzmērīšana veikta vietējā koordinātu sistēmā, izmantojot padomju laikā ierīkotā ciema poligonometrijas tīkla punktu koordinātas, pārrēķināšanu ar transformācijas programmatūru mērniekam nav iespējams veikt.

Šādos gadījumos vietējā koordinātu sistēmā instrumentāli uzmērītās zemes vienību robežas pielīdzināmas brīvajā koordinātu sistēmā noteiktām koordinātām un līdz ar to robežas jāizvērtē atbilstoši informācijai par robežpunktu savstarpējo saišu (novietojuma) atšķirībām. Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” ir noteikts, ka brīvā koordinātu sistēmā uzmērītu divu robežpunktu savstarpējo saišu pieļaujamā attāluma atšķirība, starp zemes robežu plānā norādīto un apvidū noteikto, atkarībā no precizitātes teritorijas kategorijas, nedrīkst pārsniegt šādus lielumus: 2. precizitātes kategorijas teritorijā - ciemā 0,40 m, 3.precizitātes kategorijas teritorijā - lauku apvidos 0,80 m un pa situācijas elementiem noteiktām robežām, ciemā 2,40 m un lauku apvidos 4,0 m. Tātad, minētie lielumi ir iepriekš vietējā koordinātu sistēmā uzmērītās zemes vienības robežpunktu savstarpējo saišu pieļaujamās atšķirības pēc robežu atkārtotas uzmērīšanas LKS-92 TM.