Lai vizuāli pārlūkotu noteiktās projektētās bāzes vērtības, sagatavota tematiskā karte “Vērtību līmeņi kadastrālo vērtību bāzes izstrādei 2022. gadam”, kurā parādīti vērtību līmeņi pa īpašumu grupām. Kartē attēloti dati par projektētajām vērtību zonām un  bāzes vērtībām, kuras sagrupētas vairākos intervālos, lai veidotu vizuāli pārskatāmu karti. Karte pieejama portālā Kadastrs.lv, sadaļā “Elektroniskie pakalpojumi”.

Kartē ar atšķirīgiem krāsojumiem apskatāmi noteiktie kadastrālo vērtību bāzes vērtību līmeņi:

  • lauksaimniecības zemei (parādīts noteiktais bāzes vērtību intervāls lauksaimniecībā izmantojamās zemes IV kvalitātes grupai);
  • meža zemei (parādīts noteiktais bāzes vērtību intervāls meža zemes IV kvalitātes grupai);
  • individuālās apbūves zemei;
  • daudzdzīvokļu māju apbūves zemei  (parādīts noteiktais bāzes vērtību intervāls 3 – 5 stāvu daudzdzīvokļu māju apbūvei);
  • komercdarbības objektu apbūves zemei;
  • ražošanas uzņēmumu apbūves zemei;
  • savrupmājām;
  • daudzdzīvokļu mājām;
  • biroju ēkām;
  • ražošanas ēkām.

Identificējot attiecīgo vērtību zonu, redzamas atbilstošās bāzes vērtības.