spēkā līdz 05.12.2019

Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumi Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" Bentley Microstation (v8XM un v8i) programmai:

Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumi Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" Autodesk AutoCad programmai:

spēkā līdz 28.02.2014

Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumi Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" Bentley Microstation (v8 2004) programmai:

Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumi Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" Bentley Microstation (v8XM un v8i) programmai:

Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumi Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" Autodesk AutoCad programmai:

spēkā līdz 31.07.2012

Atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma pārejas noteikumu 7. un 8. punktam piemēro 2003. gada 24. marta VZD Rīkojumu Nr. 150 "Par digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskās instrukcijas" un "Metodisko norādījumu digitālai topogrāfiskai uzmērīšanai un digitālo topogrāfisko plānu zīmēšanai M 1:250, 1:500, 1:1000 apstiprināšanu":