Latvijas Republikas Zemes pārskati  – zemes iedalījums atbilstoši zemes lietošanas mērķiem, apkopots pa novadiem, republikas pilsētām un valsti kopā, no 2012. gada līdz 2017. gadam iespējams saņemt sazinoties ar VZD speciālistiem pa e-pastu dap_help@vzd.gov.lv.

Kopš 2018. gada Zemes pārskats vairs netiek sagatavots.