Šajā sadaļā publicēti ir Latvijas Republikas Zemes pārskati  – zemes iedalījums atbilstoši zemes lietošanas mērķiem, apkopots pa novadiem, republikas pilsētām un valsti kopā, no 2009. gada līdz 2017. gadam. Kopš 2018. gada Zemes pārskats vairs netiek sagatavots.

Ja Jums radušies jautājumi par pārskatā atspoguļoto informāciju un datu analīzi, Jūs varat sazināties ar Dienesta speciālistiem pa e-pastu dap_help@vzd.gov.lv.