1. Zemes vienības daļas kadastra apzīmējums;
  2. Zemes vienības daļas platība;
  3. Zemes vienības daļas lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ballēs;
  4. Zemes lietošanas veidi, to platības;
  5. Tās zemes vienības kadastra apzīmējums, kurā atrodas zemes vienības daļa.