1. Zemes vienības daļas kadastra apzīmējums;
  2. Mērniecības metode;
  3. Uzmērīšanas datums;
  4. Kadastrālā uzmērītāja vārds, uzvārds.