Zemes vienību kadastrālo vērtību kopsumma

  Metadati
Datu avots Kadastrs
Definīcijas Zemes vienība – Kadastrā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums.
Zemes vienību kopējā platība – Kadastrā reģistrēto zemes vienību ar aktuālo kadastrālo vērtību platību summa sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām.
Kadastrālā vērtība – pēc vienotiem kadastrālās vērtēšanas principiem noteiktā datumā atbilstoši Kadastra datiem noteikta kadastra objekta vērtība naudas izteiksmē. Kadastrālā vērtība neietver mežaudzes vērtību.
Kadastrālo vērtību kopsumma – Kadastrā reģistrēto zemes vienību aktuālo kadastrālo vērtību summa sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām.
Metode, procedūra, apraksts saskaitīšana. Rādītājā iekļautie dati atlasīti no Kadastra uz kārtējā gada 1. janvāri.
Statistikas rādītāja publicēšanas termiņš  1. februāris
Publicēšanas periodiskums  1 reizi gadā

 

Zemes vienību kadastrālo vērtību kopsumma Latvijas administratīvo teritoriju griezumā
no 2011. – 2020. gadam

Publicēšanas gads Dati Formāts
2020. Statistika XLS; 39KB
2019. Statistika XLS; 40KB
2018. Statistika XLS; 45KB
2017. Statistika XLS; 45KB
2016. Statistika XLS; 45KB
2015. Statistika XLS; 45KB
2014. Statistika XLS; 45KB
2013. Statistika XLS; 45KB
2012. Statistika XLS; 46KB
2011. Statistika XLS; 41KB