Pirmreizēji vai atkārtoti (pēc atteikuma lēmuma) ZKU lieta izvērtēšanai VZD jāiesniedz:

 • izmantojot portāla Kadastrs.lv sadaļu „Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai” –> „Zemes kadastrālās uzmērīšanas datu iesniegšana”, un laukā „Identifikators kadastrs.lv pakalpojumam, kurā saņemti dati pirms mērniecības*:” ievadot tā E- pakalpojuma ID, kura ietvaros saņemti Kadastra dati.
 • ja Kadastra dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai saņemti portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts”, tad pirmreizēji ZKU e-lietu izvērtēšanai VZD var iesniegt, izmantojot pie pasūtījuma, kura ietvaros saņemti Kadastra dati attiecīgajai zemes kadastrālajai uzmērīšanai, esošo izvēlni „Iesniegt”:

E-pakalpojuma “Zemes kadastrālās uzmērīšanas datu iesniegšana” 1.solī jānorāda zemes kadastrālās uzmērīšanas veids:

 1. ja ir norādīts zemes kadastrālās uzmērīšanas veids “ZV apvienošana”, “ZV sadale” vai “ZV/ZV daļas robežu uzmērīšana vai aktualizācija”, tad ir iespēja izvēlēties vienu no mērniecības veidiem:
  1. “Zemes vienības / zemes vienību daļas robežu uzmērīšana”;
  2. “ Vienkāršotā uzmērīšana”;
  3. “Kamerālā pārzīmēšana”;
  4. “Apgrūtinājuma situācijas plāna aktualizācija”;
  5. “Atsevišķas zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības”.
 2. norādīts zemes kadastrālās uzmērīšanas veids “Iepriekš veiktās ZKU dokumenta labošana”, tad pēc noklusējuma ir vērtība “Iepriekš veiktās ZKU dokumenta labošana”. Šajā gadījumā citi mērniecības veidi nav pieejami.

Informāciju par ZKU e-lietas saturu un formātu skatīt šeit.

Ja pēc ZKU e-lietas datnes pievienošanas konstatējat, ka tā ir kļūdaina, vai atkārtoti jāiesniedz ZKU e-lietas datne pēc 1 dienas nebūtisko kļūdu labošanas, tad atbilstošo ZKU e-lietas datni pievienojiet jau izveidotajam pasūtījumam. Pievienošanai izmanto konkrētajā pasūtījumā esošo datnes pievienošanas iespēju