Klientu apkalpošana VZD
VZD konsultācijas VPVKAC

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) paplašina pilotprojektu vienotajos valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros (VPVKAC), sniedzot iespēju iedzīvotājam attālināti saņemt Valsts zemes dienesta (VZD) speciālista padziļinātu konsultāciju.

Attālinātai saziņai ir pieejama VZD padziļinātā konsultācija fiziskai personai par visiem dienesta pakalpojumiem. Attālinātas konsultācijas iespēja būs pieejama no šā gada 2. maija  Olainē, Viļakā, Ilūkstē, Višķos, Rubenē, Viesītē, Pededzē, Drustos, Gaujienā, Variņos un Stopiņos. Plašāka informācija par VZD pakalpojumiem valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros ir pieejama VZD mājaslapā.

VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka norāda, ka arvien straujāk un faktiski neizbēgamāk par pagātni kļūst cilvēku pulcēšanās dažādu valsts iestāžu, tostarp VZD, telpās, lai saņemtu sev nepieciešamo pakalpojumu vai vienkārši konsultāciju. Patiesībā jau ilgu laiku visus VZD pakalpojumus var saņemt, izmantojot VZD elektroniskās sistēmas vai arī zvanot uz konsultatīvo tālruni.

V. Narnicka informē:

Attālinātais darbs un operatīva komunikācija ar klientu strauji attīstījās Covid-19 pandēmijas laikā. Un ir tikai loģiski, ka uz ērtu un klientiem orientētu servisu jātiecas arī laikā, kad valstī nav ārkārtējās situācijas. Šodien iedzīvotāju, uzņēmēju laiks ir dārgs, tāpēc nokļūšana uz iestādēm un gaidīšana rindā ir tas laiks, kas tiek noņemts pievienotās vērtības radīšanai. Tāpēc piedāvājam labas alternatīvas, un ir tikai saprotami, ka attālināto pakalpojumu sniegšanā pakāpeniski tiek iesaistīti arī pašvaldību klientu apkalpošanas centri

Šobrīd jau ir pieejama attālināta konsultācija par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) četriem pakalpojumiem: vecuma pensiju, slimības pabalstu, invaliditātes pensiju un vecāku pabalstu. Iepriekš šāds pakalpojums bija pieejams tikai klātienē, ierodoties VSAA.

Tāpat ir pieejama attālināta, padziļināta konsultācija ar Valsts ieņēmumu dienesta speciālistu par kapitāla pieaugumu situācijās, kad tiek pārdots vai kā citādi jaunam īpašniekam nodots personīgais nekustamais īpašums.

Vides un reģionālās attīstības ministrs Toms Plešs:

Ministrijas viens no stratēģiskajiem uzdevumiem ir nodrošināt valsts pakalpojumu teritoriālo pieejamību iedzīvotājiem pašvaldībās kā novadu centros, tā arī pagastu līmenī. Tāpat ir jānodrošina iespēja iegūt padziļinātu konsultāciju vai specifiskas situācijas risinājumu tiešā mijiedarbībā ar attiecīgās jomas speciālistu par pakalpojumu atbildīgajā iestādē. Mūsdienu tehnoloģijas to spēj nodrošināt, tādēļ atzinīgi novērtēju šo izmēģinājuma iniciatīvu un tās dalībniekus un ceru, ka iedzīvotāji izmantos šīs iespējas. Savukārt citas pašvaldības un valsts iestādes, kas nodrošina visiem iedzīvotājiem aktuālus pakalpojumus, aicinu pievienoties mūsu pilotprojektam!

Latvijas pašvaldībās ir 138 vienotie klientu apkalpošanas centri, kuros iedzīvotāji vienkopus var pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts pakalpojumus un visus pašvaldības pakalpojumus. Līdz 2023. gadam plānots paplašināt ģeogrāfisko VPVKAC pieejamību līdz 592 punktiem. Plānots arī paplašināt VPVKAC pakalpojumu grozu – šobrīd VPVKAC apkalpo 13 iestādes, atbalstot 97 pakalpojumu pieteikšanu.