Personalizētu Valsts zemes dienesta darbinieka tiešsaistes konsultāciju par Valsts zemes dienesta pakalpojumiem var saņemt šādos valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros:

 • Alūksnē;
 • Drustos;
 • Ērģemē,
 • Gaujienā;
 • Ilūkstē;
 • Olainē;
 • Pededzē;
 • Rubenē;
 • Rundālē;
 • Stopiņos;
 • Vecumniekos;
 • Viesītē;
 • Viļakā;
 • Variņos;
 • Višķos.

Informāciju par valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centru adresēm un darba laikiem skatīt šeit.​​

Valsts zemes dienesta speciālistu konsultācijas saņemšanai valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros telpās:

 • telefoniski vai rakstiski jāsazinās ar kādu no iepriekš minētajiem valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru un jāpierakstās uz konsultāciju, norādot interesējošo pakalpojumu;
 • noteiktajā laikā, ar personu apliecinošu dokumentu, jāierodas attiecīgajā valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kur darbinieks nodrošinās tiešsaistes konsultāciju

Plašāka informācija par valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros saņemamo pakalpojumu: