VZD Kadastrs.lv Pakalpojumi
VZD informācijas sistēmu darbības pārtraukums

Sakarā ar VZD informācijas sistēmu uzlabošanas darbiem, laika posmā no 2021. gada 29. decembra līdz 2022. gada 1. janvārim, plānotas izmaiņas VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumi portāla Kadastrs.lv un mobilās lietotnes Kadastrs.lv darbībā:

  • no 29.12.2021. plkst. 17:00 līdz 30.12.2021. plkst. 17:00 VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla Kadastrs.lv un mobilajā lietotnē Kadastrs.lv būs iespējama tikai kadastra teksta datu un ģeotelpiskās informācijas pārlūkošana. Minētajā laikā portālā nevarēs pieprasīt un saņemt pakalpojumus, kā arī nebūs pieejama sadaļa “Mans konts”.
  • no 30.12.2021. plkst. 17:00 līdz 01.01.2022. plkst. 12:00 nebūs pieejams portāls Kadastrs.lv un mobilā lietotne Kadastrs.lv.

Aicinām klientus minētajā laika posmā jau savlaicīgi plānot pakalpojumu pasūtīšanu un saņemšanu.