BKU Būves kadastrālā uzmērīšana
Vita Narnicka Būvju kadastrālo uzmērīšanas tirgus faktiski ir brīvlaists

Kā samazināt rindas būvju kadastrālās uzmērīšanas (BKU) pakalpojuma saņemšanai – šis jautājums gan Valsts zemes dienestā (VZD), gan valstī kopumā ir aktuāls jau no pagājušā gada, kad atklājās, ka daudzi namīpašnieki ir atlikuši savu īpašumu dokumentācijas sakārtošanu uz pēdējo brīdi. Par nedaudz amizantu šo situāciju padarīja fakts, ka ne viens vien īpašnieks to nebija izdarījis, lai gan savu namu reāli bija uzbūvējis un tajā dzīvo jau kopš pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem.

Saprotot, ka daudz var spriedelēt par to, kāds ir vēsturiskais iemesls garajām rindām, bet šādas pārdomas praktisku labumu nedod ne iedzīvotājiem, ne uzņēmumiem, ne arī pašam dienestam, VZD intensīvi iniciē priekšlikumus dažādu grozījumu pieņemšanai Ministru kabinetā, kas ļautu rindas reāli samazināt. Un tas nav palicis bez rezultātiem.

Ir izdevies samazināt lieko birokrātiju, ar kādu BKU process gadu laikā bija apaudzis, gan nevajadzīgi pagarinot rindas, gan arī apgrūtinot savrupmāju būvētāju un komerciālo objektu attīstītāju sadarbību ar finansētājiem, kreditoriem. Šeit jāpiebilst, ka šāda soļa rezultātā iedzīvotāji un uzņēmēji būs ieguvēji ilgtermiņā – vēl ilgi pēc tam, kad jau minētās rindas būs palikušas pagātnē.

Tagad ir sperts vēl viens būtisks solis uz priekšu – VZD no šā gada 1. septembra faktiski ir atteicies no monopola stāvokļa BKU pakalpojuma sniegšanā, kas patērētājiem ļaus ne tikai samazināt laiku, lai to saņemtu, bet arī izmaksas. Būvju kadastrālo uzmērīšanas tirgus faktiski ir brīvlaists. Respektīvi, rasta iespēja pēc klienta vēlmes ierosināt ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā. Vienkārši sakot, runa ir par vienkāršotu BKU veikšanas modeli, kas paredz, ka BKU nepieciešamie dati tiek apkopoti, nevis BKU speciālistam dodoties uz konkrēto objektu, bet gan paļaujoties uz vektordatiem, ko iesniedz klients – būvprojekts vai stāvplāni sagatavoties saskaņā ar Dienesta prasībām.. Paļaujoties uz klienta sniegtajiem datiem, tiek samazināts laiks, kas nepieciešams BKU veikšanai, kā arī izmaksas, turklāt runa joprojām ir par uzticamiem, aktuāliem un kvalitatīviem datiem.

Jau atkal jāmin, ka daudzu gadu laikā Latvijā ir izveidojies nevajadzīgs birokrātisks slogs, kam šodien nav nekādas pievienotās vērtības, un to mēs arī mazinām. Nav jēgas VZD speciālistiem veikt tos pašus darbus, ko vienreiz jau ir veikuši būvniecības procesos iesaistīte speciālisti – tā vietā tiek dota iespēja viņiem iesniegt savus mērījumus vai projektu. Mūsu uzdevums ir atvieglot uzņēmēju un iedzīvotāju darbu, un to mēs arī darām. Attīstītājam turklāt ir iespēja izvēlēties, kam viņš uztic šo vektordatu ieguvi – savam arhitektam, mērniekam vai VZD.

Sevišķi izdevīga šī iespēja varētu būt lielu ēku īpašniekiem, kuriem izdevumi saistībā ar ēkas kadastrālo uzmērīšanu varētu samazināties pat par 50%. Šajos gadījumos VZD speciālists uzmērīs ēkas vai telpu grupas, veicot iekštelpu izmēru (garums, platums, augstums) kontrolmērījumus, pārliecinoties par logu, durvju, ailu, izvirzījumu, kolonnu, ārtelpu atbilstību klienta iesniegtajai vektordatnei, un neveiks visas ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu. Par pakalpojumu piemēros maksu 50 % apmērā par ēkas katra apbūves laukuma kvadrātmetru vai telpas katra kopējās platības kvadrātmetru, bet par pārējiem pakalpojuma ietvaros veiktajiem darbiem samaksu piemēros pilnā apmērā.

Lai ierosinātu ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotākā kārtībā, klientam Valsts zemes dienestā papildus jāiesniedz iesniegumu ar lūgumu veikt ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu vienkāršotā kārtībā, kā arī būvprojektu vai ēkas stāva plānu, vai telpu grupas plānu, kas atbilst izbūvētajai situācijai apvidū un ir sagatavots vektordatu – DGN vai DWG formātā, ko ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstījis dokumenta autors, kas ir vai nav sagatavots būvju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos plānos izmantojamo apzīmējumu specifikācijā. Ja vektordatne nebūs sagatavota būvju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos plānos izmantojamo apzīmējumu specifikācijā, papildus tiks piemērota maksa par datu elektronisko apstrādi. Savukārt gadījumos, kad kontrolmērījumi nesakritīs ar iesniegtajā vektordatnē norādīto informāciju, VZD speciālists veiks ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu pilnā apmērā, piemērojot VZD maksas pakalpojumu cenrādī norādīto cenu pilnā apmērā.