Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumi Nr. 116  "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

  • saskaņā ar šo noteikumu 124. punktu Dienests publicē Būvju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos plānos izmantojamo apzīmējumu specifikāciju:

Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 326 "Noteikumi par būvju klasifikāciju"