Ir pieejams video ieraksts no vebināra “Būvju kadastrālā uzmērīšana vienkāršotā kārtībā – prasības iesniedzamai vektordatnei”
Video ieraksts no vebināra “Būvju kadastrālā uzmērīšana vienkāršotā kārtībā – prasības iesniedzamai vektordatnei”