Ziņas

Valsts zemes dienests ir publicējis projektētās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības 2022. gadam. Sabiedrība un mediju pārstāvji seminārā tika informēti par to kā veidojās projektētās bāzes vērtības, kādi ir kadastrālās vērtēšanas pamatprincipi, kādi ir kadastrālās vērtēšanas metodikas pilnveidojumi, kā arī iepazīstināti ar Tieslietu ministrijas izstrādāto risinājumu nekustamā īpašuma nodokļa jautājumā primārajam jeb vienīgajam mājoklim.

2020. gada 15.jūlijā sabiedrības informācijai tika nodotas projektētās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības 2022. gadam, kas pieejamas portālā www.kadastrs.lv un papildinformācija tīmekļvietnē www.kadastralavertiba.lv. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts zemes dienestu aicināja mediju pārstāvjus uz semināru, lai skaidrotu masveida kadastrālās vērtēšanas ieviešanas galvenos attīstības soļus un kadastrālās vērtēšanas pamatprincipus, kā arī informētu par kadastrālās vērtēšanas metodikas pilnveidojumiem, kadastrālo vērtību bāzi un būtiskākajām kadastrālo vērtību izmaiņām.

Seminārā tika skaidrots, ka projektētās kadastrālās vērtības salīdzinoši ar līdz šim spēkā esošajām “iesaldētajām” vērtībām, kas atbilst 2012. / 2013. gada tirgus situācijai ir mainījušās – daļai nekustamo īpašumu tās ir paaugstinājušās, piemēram, jaunajiem dzīvojamo māju projektiem. Daļai nekustamo īpašumu projektētās vērtības ir pazeminājušās, piemēram, dzīvojamām vecām koka mājām lauku teritorijās. Tāpat daļa nekustamo īpašumu vērtību ir  palikušas nemainīgas, piemēram, apbūves zemēm.

Projektētās kadastrālās vērtības ir aprēķinātas atbilstoši 2019. gada 1. jūlija nekustamā īpašuma tirgus situācijai. Pamatojoties uz tirgus datiem, tika izstrādāta jauna kadastrālo vērtību bāze, kuras faktiskā atbilstība tiks pārbaudīta. Papildus Valsts zemes dienests vērtēs COVID-19 pandēmijas krīzes ietekmi uz nekustamā īpašuma tirgus cenām.

Ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir bāze nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam, Tieslietu ministrija ir iniciējusi jaunu likumprojektu ar mērķi pārskatīt nekustamā īpašuma nodokli un neattiecināt to uz primāro jeb vienīgo mājokli. Tieslietu ministra biroja vadītājs Aldis Bukšs prezentēja šo likumprojektu, kas paredz atbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa personas primāro mājokli, kura vērtība nepārsniedz 100 000 eiro. Iecerēts, ka šīs izmaiņas varētu piemērot no 2022. gada 1. janvāra, kad nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam sāks izmantot jaunās kadastrālās vērtības, kuras šobrīd ir publicētas kā projektētās vērtības.

Semināra prezentācijas:

Infografika

Kāpēc nepieciešams ieviest neapliekamo minimumu nekustamā īpašuma nodoklim primārajam mājoklim?

Video prezentācijas