VZD Kadastrs.lv
Attēls informē par kadastrs.lv publicēto 1m² spēkā esošo kadastrālo vērtību karti

Valsts zemes dienests ir izstrādājis jaunu tematisko karti, kurā attēlotas zemes vienību un ēku 1m2  spēkā esošās kadastrālās vērtības,  paplašinot datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla Kadastrs.lv sadaļu “Elektroniskie pakalpojumi” pieejamo tematisko karšu klāstu.

Tematisko karti veido divi datu slāņi - ēku kadastrālo vērtību slānis, kas pieejams mērogā 1:3000, un zemes vienību kadastrālo vērtību slānis, kas pieejams mērogā 1:5000.

Kartē ēku un zemes vienību kadastrālās vērtības ir sadalītas noteiktos vērtību diapazonos - katra kadastrālo vērtību grupa apzīmēta ar citu krāsu. Kartē ir iespēja atzīmēt interesējošo objektu un iegūt papildus informāciju par to, ļauj salīdzināt kadastrālās vērtības un to ietekmējošos rādītājus.

Kartes sagatavošanai izmantotas ēku un zemes vienību kadastrālās vērtības, kuras Valsts zemes dienests aprēķināja atbilstoši nekustamā īpašuma tirgus situācijai 2014. gada 1. jūlijā.

Tematiskā karte “1m2 spēkā esošās kadastrālās vērtības” ir Valsts zemes dienesta bezmaksas e-pakalpojums, kura lietošanai nepieciešams autentificēties portālā Kadastrs.lv vai arī izmantojot portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļus – internetbanku, eID vai elektronisko parakstu.

Papildus informējam, ka šobrīd ar spēkā esošajām kadastrālajām vērtībām ikviens interesents var iepazīties datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv, atlasot kadastra objektu pēc kadastra numura, apzīmējuma, adreses vai nosaukuma. Iepazīstoties ar kadastrālajām vērtībām, aicinām nekustamā īpašuma īpašniekus  bez maksas pārbaudīt un izmantot e-pakalpojumu „Mani dati Kadastrā”, lai pārliecinātos kādi dati par nekustamo īpašumu ir reģistrēti un pārliecināties vai tie joprojām ir aktuāli.

Plašāka informācija par 1m2 spēkā esošo kadastrālo vērtību kartēm un to lietošanu pieejama šeit.