Ziņas Sabiedrības līdzdalība Mērniekiem

2020. gada 7. oktobrī , Valsts zemes dienestā  noslēdzās ceturtā Mērniecības konsultatīvās padomes sēde, kas bija veltīta Ministru kabineta noteikumos Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” izskatīšanai un apspriešanai. Tajā piedalījās Valsts zemes dienesta amatpersonas un pārstāvji no Latvijas Mērnieku biedrības, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Tieslietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

Veiktie grozījumi galvenokārt paredzēja uzlabot zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā sagatavoto dokumentu apriti, paredzot tos sagatavot elektroniski, kā arī veikti tehniski un redakcionāli labojumi, un papildinājumi, kas pašu uzmērīšanas procesu pēc būtības neizmaina, bet paredz labāku noteikumu izpratni, loģiskumu un sasaisti ar citiem normatīvajiem aktiem.  Padomes locekļi, četru sanāksmju laikā, izskatīja katru no grozījumu punktiem, vienojās par nepieciešamajiem precizējumiem grozījumu projektā un nolēma virzīt to skatīšanai Ministru kabinetā. Tālākai grozījumu izstrādei mērniecības darbu tehnisko jautājumu sakārtošanai tika nolemts veidot darba grupu.

Aicinām iepazīties ar plašāku informāciju par sēdēs pārunātajiem jautājumiem.