2012. gadā Dienestā tika izveidota Mērniecības konsultatīvā padome, kur darbojas valsts, nevalstiskā sektora un akadēmiskās vides pārstāvji. Padome tika izveidota, lai sekmētu mērniecības jomas kvalitatīvu attīstību, veicinātu valsts pārvaldes un privātā sektora viedokļu apmaiņu, veidojot vienotu izpratni par tiesību normu piemērošanu un to pilnveidošanu, ievērojot mērniecības darbu veicēju un sabiedrības tiesību intereses.

Padomē darbojas pārstāvji no Dienesta, Latvijas Mērnieku biedrības, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes.

Mērniecības konsultatīvās padomes nolikums (108 KB, PDF)

Mērniecības konsultatīvās padomes sēdes

2020. gada 12. augusta, 23. augusta, 2. oktobra, 7. oktobra sēdes Nr. 24; 25; 26; 27

2019. gada 16. maija sēde Nr. 23

2018. gada 6. decembra sēde Nr. 22

2018. gada 29. marta sēde Nr. 21

2017. gada 14. decembra sēde Nr. 20

2017. gada 23. marta sēde Nr. 19

2016. gada 8. septembra sēde Nr. 18

2016. gada 9. jūnija sēde Nr. 17

2016. gada 2. marta sēde Nr. 16

2015. gada 27. novembra sēde Nr. 15 

2015. gada 10. septembra sēde Nr. 14

2015. gada 14. jūlija sēde Nr. 13 

2015. gada 25. marta sēde Nr. 12 

2014. gada 11. decembra sēde Nr. 11

2014. gada 18. septembra sēde Nr. 10

2014. gada 18. jūnija sēde Nr. 9

2014. gada 20. marta sēde Nr. 8

2013. gada 27. novembra sēde Nr. 7

2013. gada 5. septembra sēde Nr. 6

2013. gada 20. jūnija sēde Nr. 5

2013. gada 19. aprīļa sēde Nr. 4

2012. gada 13. novembra sēde Nr. 3

2012. gada 15. marta sēde Nr. 2

2012. gada 20. februāra sēde Nr. 1