2012. gadā VZD tika izveidota Mērniecības konsultatīvā padome, kur darbojas valsts, nevalstiskā sektora un akadēmiskās vides pārstāvji. Padome tika izveidota, lai sekmētu mērniecības jomas kvalitatīvu attīstību, veicinātu valsts pārvaldes un privātā sektora viedokļu apmaiņu, veidojot vienotu izpratni par tiesību normu piemērošanu un to pilnveidošanu, ievērojot mērniecības darbu veicēju un sabiedrības tiesību intereses.

Padomē darbojas pārstāvji no VZD, Latvijas Mērnieku biedrības, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes.