VZD Ziņas Nekustamā īpašuma vērtēšana

Šī gada novembra izskaņā Valsts zemes dienesta darbinieki piedalījās ikgadējā Baltijas jūras valstu nekustamā īpašuma vērtēšanas konferencē (Baltic Valuation Conference 2020), kurā eksperti no Vācijas, Igaunijas, Somijas un Latvijas diskutēja par nekustamā īpašuma vērtēšanas metodiskajiem aspektiem, izmantojot darījumu salīdzināšanas pieeju (metodi), kā arī COVID - 19 pandēmijas ietekmi uz nekustamā īpašuma tirgu Vācijā, Somijā, Igaunijā un Latvijā.

Atbilstoši starptautisko ekspertu sniegtajai informācijai, neskatoties uz darījumu skaita samazināšanos no 2020. gada marta līdz 2020. gada maijam, kas lielā mērā skaidrojams ar ārkārtas situāciju ieviešanu vai dažādu slimības samazināšanai paredzētu ierobežojumu noteikšanu, netika novērotas lielas svārstības darījumu cenās. Tādējādi, ne Somijā ne Igaunijā, ne lielākajā daļā Vācijas, šobrīd nav novērojamas pazīmes par spēcīgu COVID-19 ietekmi uz nekustamā īpašuma tirgu.

Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta Vērtēšanas analīzes daļas vecākā metodikas eksperte Elza Muraševa iepazīstināja konferences dalībniekus ar Valsts zemes dienesta novērojumiem un secinājumiem par COVID-19 pandēmijas izraisītās ekonomiskās krīzes ietekmi uz nekustamā īpašuma tirgu Latvijā. Savā prezentācijā viņa norādīja, ka situācija Latvijā būtiski neatšķīrās no situācijas pārējās valstīs, jo arī Latvijā no 2020. gada marta līdz 2020. gada maijam būtiski samazinājās darījumu skaits ar nekustamajiem īpašumiem. Lai gan darījumu skaita samazināšanās neatstāja būtisku ietekmi uz pašām darījumu cenām (tās nenokrita zem 2019. gada1. jūlija līmeņa), faktisko Covid-19 pandēmijas ietekmi uz nekustamā īpašuma tirgu varēs vērtēt tikai vēlāk, jo ir pagājis pārāk maz laika kopš pandēmijas sākšanās, kā arī analizē nav ņemts vērā COVID-19 pandēmijas “otrais vilnis”, tāpēc nekustamā īpašuma tirgus monitorings ir turpināms arī šī gada pēdējā ceturksnī un nākamā gada sākumā.

Baltijas jūras valstu nekustamā īpašuma vērtēšanas konferenci rīkoja Vācijas Federāli publiski ieceltu, zvērinātu un kvalificētu ekspertu apvienība (Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V.), Vismāras universitātes Inženieru fakultāte ( Hochschule Wismar), Vācijas Ģeodēzijas, ģeoinformācijas un zemes pārvaldības biedrība (Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement), Vācijas ekspertu institūts (Institut für Sachverständigenwesen) un Saksijas-Anhaltes būvekspertu asociācija (Verband der Bausachverständigen Sachsen-Anhalt). Tradicionāli tā tiek organizēta, lai nodrošinātu iespēju nekustamā īpašuma vērtēšanas ekspertiem neformālu tikšanos laikā pārrunāt ar nekustamā īpašuma vērtēšanu saistītus jautājumus, veidot jaunus kontaktus un attīstīt sadarbību ar kolēģiem citās Baltijas jūras valstīs. Ņemot vērā  COVID-19 ierobežojumus, šogad konference pirmoreiz norisinājās tiešsaistes platformā Zoom.

Valsts zemes dienesta prezentācija pieejama šeit.